Misiune şi viziune

Misiune

Acţiune pentru şanse reale. Dezvoltăm programe adresate persoanelor cu probleme de sănătate mentală sau care se află în dificultate psihologică şi existenţială. Promovăm demnitatea umană, libertatea, evoluţia şi autonomia personală. Susţinem valorile morale, culturale şi spirituale. Implementăm o filosofie existenţială ce gravitează în jurul armoniei, creativităţii şi inovativităţii sociale.

Viziune

Suntem un Centru de Consiliere, Terapie şi Asistenţă existenţială pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală sau care se află în dificultate psihologică, pentru prietenii şi familiile acestora. Existăm şi functionăm in Sibiu, România. Ne desfăşuram activitatea ca micro-comunitate terapeutică.Utilizăm arta şi creaţia artistică în terapie. Am dezvoltat 2 ateliere de creaţie şi artterapie. Dezvoltăm programe de intervenţie, educaţie şi prevenţie în aria sănătăţii mentale şi a maladiei psihice.

Cu peste 8 ani în urmă am dezvoltat şi implementat un concept terapeutic inovativ pe care continuăm să îl perfecţionăm împreună, pentru şi cu ajutorul beneficiarilor noştri: simulator de realitate socială (SRS) pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală. Ne asumăm provocări şi inovaţii ce depăşesc limitele conceptuale uzuale cu privire la sănătatea mentală, afecţiunea psihică şi terapia afecţiunilor psihice. Împreună cu beneficiarii programelor noastre, “funcţionăm” ca o a doua familie.

Intransigenţă în raport cu misiunea asumată

În orice situaţie, în orice context, vom face, fără ezitare, alegeri în favoarea persoanelor cu probleme de sănătate mentală, beneficiare sau nu ale programelor Asociaţiei TONAL. Oricât de dificile sau complexe au fost sau vor fi situaţiile traversate, nu vom abdica de la acest principiu. Într-o societate care nu este stăină încă de prejudecăţi, abuzuri şi discriminare, Asociaţia TONAL şi organizaţii asemănătoare ei sunt, în anumite situaţii, singura sau ultima “baricadă” pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală şi pentru familiile acestora.

Autonomie totală

Pentru a împlini misiunea, viziunea şi principiile TONAL, este esenţial să rămânem autonomi. A fi autonomi ne garantează acţiuni şi reacţii fără echivoc în favoarea persoanelor cu probleme de sănătate mentală, beneficiari sau nu ai programelor noastre. Suntem continuu deschişi spre colaborări şi parteneriate care pot să contribuie la atingerea scopurilor şi misiunii TONAL şi care garantează respectarea principiilor profesionale şi morale pe care ni le-am asumat. Cu scopul prezervării autonomiei şi independenţei financiare, implementăm întreprinderea socială (IS) TONAL cu sprijinul NESsT România.

TONAL: direcţii de acţiune şi teme de reflectare

Acţiunile noastre sunt puternic orientate spre creşterea conştientizării publicului cu privire la sănătatea mentală şi maladia (boala) psihică (mentală sau sufletească).  Adresăm interesul, atenţia şi programele noastre persoanelor cu probleme de sănătate mentală dar şi familiilor şi prietenilor acestora ori persoanelor aflate în dificultate psihologică sau existenţială.

  • Promovăm sănătatea mentală şi programele informative şi educative, de prevenţie a maladiilor psihice;
  • Promovăm şi apărăm drepturile persoanelor cu probleme de sănătate mentală;
  • Promovăm incluziunea profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mentală;
  • Contribuim la atenuarea şi eliminarea discriminării şi stigmei asociate cu problemele de sănătate mentală;
  • Implementăm programe de sprijin, terapie, informare, consiliere, advocacy şi lobby în legătură cu maladia psihică şi sănătatea mentală;
  • Implicăm în mod direct persoanele cu probleme de sănătate mentală în proiectele, iniţiativele, programele şi politicile sociale care au efect direct asupra calităţii şi deminităţii vieţii lor (susţinem pro-activismul);
  • Dezvoltăm servicii adecvate şi adaptate nevoilor persoanelor probleme de sănătate mentală,  familiilor şi prietenilor acestora;
  • Promovăm coeziunea socială;
  • Promovăm incluziunea şi reabsorbţia socială a persoanelor cu probleme de sănătate mentală.